Terme en voorwaardes


Effektiewe Datum: 10 Julie 2016

Inleiding

Hierdie webwerf [www.ivfbabble.com] word besit en bedryf deur IVF babble Limited. Ons is geregistreer in die Verenigde Koninkryk (tegnies “Engeland en Wallis”) onder nommer 09599278. Ons geregistreerde kantoor en handelsadres is by Sheltonstraat 71-75, Covent Garden, Londen WC2H 9JQ. Ons BTW-nommer is 259 9585 32.

Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing wanneer u enige goedere via hierdie webwerf koop of op ander plekke hierdie webwerf gebruik.

Ons kan hierdie bepalings en voorwaardes te eniger tyd verander. Gaan dit noukeurig na, aangesien dit van toepassing is op nuwe aankope wat gedoen word na die effektiewe datum hierbo aangedui.

Toegang tot hierdie webwerf word tydelik toegelaat, en ons behou die reg voor om die dienste sonder kennisgewing te onttrek of te wysig. Ons is nie aanspreeklik as hierdie webwerf om enige rede te eniger tyd of vir enige tydperk nie beskikbaar is nie. Ons kan van tyd tot tyd toegang tot sommige dele of al hierdie webwerf beperk.

Hierdie webwerf kan skakels na ander webwerwe bevat (die 'gekoppelde webwerwe') wat nie deur www.ivfbabble.com bestuur word nie. www.ivfbabble.com het geen beheer oor die gekoppelde webwerwe nie en aanvaar geen verantwoordelikheid daarvoor of vir enige verlies of skade wat mag voortspruit uit u gebruik daarvan nie. U gebruik van die gekoppelde webwerwe is onderworpe aan die gebruiksvoorwaardes en diens wat op elke sodanige webwerf vervat is.

Privaatheidsbeleid

Ons privaatheidsbeleid, wat uiteensit hoe ons u inligting gaan gebruik, kan gevind word by hier afgelaai word. Deur hierdie webwerf te gebruik, gee u toestemming tot die verwerking wat daarin beskryf word, en waarborg u dat alle inligting wat u verskaf, akkuraat is.

verbod

U mag nie hierdie webwerf misbruik nie. U sal nie: 'n kriminele oortreding begaan of aanmoedig nie; 'n virus, trojan, wurm, logiese bom of enige ander materiaal wat kwaadwillig, tegnologies skadelik is, in vertrouensbreuk of op enige manier beledigend of onwelvoeglik is, oordra of versprei; uithaal in enige aspek van die diens; korrupte data; veroorsaak ander gebruikers ergernis; inbreuk maak op die regte van eiendomsreg van enige ander persoon; stuur enige ongevraagde advertensie- of promosiemateriaal, wat gewoonlik 'spam' genoem word; of probeer om die werkverrigting of funksionaliteit van enige rekenaarfasiliteite of toegang tot hierdie webwerf te beïnvloed. Oortreding van hierdie bepaling sou 'n kriminele oortreding uitmaak en www.ivfbabble.com sal sodanige oortreding aan die betrokke wetstoepassende owerhede rapporteer en u identiteit aan hulle bekend maak.

Ons is nie aanspreeklik vir enige verlies of skade wat veroorsaak word deur 'n verspreide aanval op die ontkenning van die diens, virusse of ander tegnologies skadelike materiaal wat u rekenaartoerusting, rekenaarprogramme, data of ander besittingsmateriaal kan besmet as gevolg van u gebruik van hierdie webwerf of om u materiaal af te laai wat daarop geplaas is, of op enige webwerf wat daaraan gekoppel is.

Intellektuele eiendom, sagteware en inhoud

Die intellektuele eiendomsregte op alle sagteware en inhoud (insluitend fotografiese beelde) wat op of via hierdie webwerf aan u beskikbaar gestel word, bly die eiendom van www.ivfbabble.com of sy lisensiehouers en word beskerm deur kopieregwette en verdrae regoor die wêreld. Al sulke regte word voorbehou deur www.ivfbabble.com en sy lisensiehouers. U mag die inhoud wat slegs vir u eie gebruik aangebied word, bêre, druk en vertoon. U mag nie die inhoud of afskrifte van die inhoud wat u aan u verskaf het, of wat op hierdie webwerf verskyn, publiseer, manipuleer, versprei of op enige manier weergee nie, en mag ook nie sodanige inhoud in verband met enige besigheid of kommersiële gebruik nie. onderneming.

Terme van verkoop

Deur 'n bestelling te plaas, bied u aan om 'n produk te koop en onderhewig aan die volgende voorwaardes. Al die bestellings is onderhewig aan beskikbaarheid en bevestiging van die bestelprys.

Versendingstye kan wissel na gelang van beskikbaarheid en onderhewig aan vertragings wat voortspruit uit vertragings deur die pos of force majeure waarvoor ons nie verantwoordelik sal wees nie.

Om met www.ivfbabble.com te kan kontrakteer, moet u ouer as 18 jaar wees en oor 'n geldige krediet- of debietkaart beskik wat uitgereik is deur 'n bank wat vir ons aanvaarbaar is. www.ivfbabble.com behou die reg voor om enige versoek deur u gerig te weier. As u bestelling aanvaar word, sal ons u per e-pos inlig en ons sal die identiteit van die party waarmee u gekontrakteer het, bevestig. Dit sal gewoonlik wees www.ivfbabble.com of in sommige gevalle 'n derde party wees. Waar 'n kontrak met 'n derde party gesluit word, tree www.ivfbabble.com nie op as agent of prinsipaal nie, en die kontrak word tussen u en daardie derde party gesluit en sal onderhewig wees aan die verkoopsvoorwaardes wat hulle u voorsien. Wanneer u 'n bestelling plaas, onderneem u dat alle inligting wat u aan ons verstrek, waar en akkuraat is, dat u 'n gemagtigde gebruiker is van die krediet- of debietkaart wat gebruik is om u bestelling te plaas en dat daar voldoende fondse is om die koste van die goedere te dek. Die koste van buitelandse produkte en dienste kan wissel. Sodanige veranderinge is onderhewig aan alle geadverteerde pryse.

(a) Ons kontrak

As u 'n bestelling plaas, sal u 'n e-pos met 'n bevestiging ontvang wat die ontvangs van u bestelling bevestig: hierdie e-pos is slegs 'n erkenning en sal nie die aanvaarding van u bestelling beteken nie. 'N Kontrak tussen ons sal nie tot stand kom voordat ons u per e-pos bevestig dat die goedere wat u bestel het, aan u gestuur is nie. Slegs die goedere wat gelys is in die bevestigings-e-pos wat ten tyde van die versending gestuur is, sal ingesluit word in die kontrak wat gevorm is.

(b) Pryse en beskikbaarheid

Alhoewel ons probeer verseker dat alle besonderhede, beskrywings en pryse wat op hierdie webwerf verskyn, akkuraat is, kan daar foute voorkom. As ons 'n fout in die prys van enige goedere wat u bestel het, ontdek, sal ons u so gou as moontlik hiervan inlig en u die opsie gee om u bestelling teen die regte prys te bevestig of te kanselleer. As ons u nie kan kontak nie, sal ons die bestelling as gekanselleer hanteer. As u kanselleer en u reeds vir die goedere betaal het, ontvang u die volle terugbetaling.

Afleweringskoste word ook gehef; sulke bykomende koste word, waar toepaslik, duidelik vertoon en ingesluit in die 'Totale koste'.

(c) Betaling

Nadat u u bestelling ontvang het, voer ons 'n standaardmagtigingstjek op u betaalkaart uit om te verseker dat daar voldoende fondse is om die transaksie na te kom. U kaart sal gedebiteer word sodra die magtiging ontvang is. Die gelde wat ontvang word by die debitering van u kaart, word behandel as 'n deposito teen die waarde van die goedere wat u wil koop. Sodra die goedere versend is en u 'n bevestigings-e-pos ontvang het, word die gelde wat as deposito betaal word, gebruik as vergoeding vir die waarde van die goedere wat u gekoop het, soos in die bevestigings-e-pos gelys.

(d) Kansellasie van intekening
U moet een maand kennisgewing per e-pos gee om uit te teken.

Vrywaring van aanspreeklikheid

Die materiaal wat op hierdie webwerf vertoon word, word voorsien sonder enige waarborge, voorwaardes of waarborge met betrekking tot die akkuraatheid daarvan. Tensy uitdruklik die teendeel aangedui word tot die uiterste mate toegelaat deur die wet, www.ivfbabble.com en sy verskaffers, sluit inhoudverskaffers en adverteerders hiermee uitdruklik alle voorwaardes, waarborge en ander bepalings uit wat andersins by die wet, die gemenereg of die wet van toepassing mag wees. ekwiteit en is nie aanspreeklik vir enige skade nie, met inbegrip van maar sonder beperking tot enige direkte, indirekte, spesiale, gevolglike, straf- of toevallige skade, of skadevergoeding weens verlies aan gebruik, winste, data of ander ontasbare bates, skade aan welwillendheid of reputasie, of die koste vir die aankoop van plaasvervangende goedere en dienste wat voortspruit uit of verband hou met die gebruik, die onvermoë om die gebruik, uitvoering of foute van hierdie webwerf of die gekoppelde webwerwe en enige materiaal daarop geplaas te maak, ongeag of dit skade of voorspelbaar is kontrak, skadevergoeding, billikheid, restitusie, by wet, by die gemenereg of andersins. Dit beïnvloed nie www.ivfbabble.com se aanspreeklikheid vir dood of persoonlike beserings as gevolg van nalatigheid, bedrieglike wanvoorstelling, wanvoorstelling rakende 'n fundamentele aangeleentheid of enige ander aanspreeklikheid wat nie onder toepaslike wetgewing uitgesluit of beperk kan word nie.

Skakel na hierdie webwerf

U kan na ons tuisblad skakel, mits u dit doen op 'n wyse wat regverdig en wettig is en nie ons reputasie beskadig of daaruit voordeel trek nie, maar u hoef nie 'n skakel op te stel op 'n manier om enige vorm van assosiasie voor te stel nie. , goedkeuring of bekragtiging van ons kant af waar geen bestaan ​​nie. U mag nie 'n skakel opstel vanaf 'n webwerf wat nie deur u besit word nie. Hierdie webwerf mag nie op enige ander webwerf geraam word nie, en u mag ook nie 'n skakel na enige ander deel van hierdie webwerf as die tuisblad skep nie. Ons behou die reg voor om die voorafgaande skakel sonder toestemming te onttrek.

Vrywaring oor die besit van handelsmerke, beelde van persoonlikhede en outeursreg van derde partye

Behalwe waar uitdruklik die teendeel aangedui word, is alle persone (insluitend hul name en beelde), derdeparty-handelsmerke en -inhoud, dienste en / of liggings op hierdie webwerf geensins geassosieer, gekoppel of verbonde aan www.ivfbabble.com en u nie moet nie staatmaak op die bestaan ​​van so 'n verband of verband nie. Enige handelsmerke / name wat op hierdie webwerf verskyn, word deur die onderskeie handelsmerk-eienaars besit. Waar daar na 'n handelsmerk of handelsnaam verwys word, word dit slegs gebruik om die produkte en dienste te beskryf of te identifiseer en is dit op geen manier 'n bewering dat sodanige produkte of dienste deur www.ivfbabble.com onderskryf word nie.

vrywaring

U stem saam om www.ivfbabble.com, sy direkteure, beamptes, werknemers, konsultante, agente en geaffilieerde ondernemings, skadeloos te stel, te verdedig en te hou vir enige eise, aanspreeklikheid, skadevergoeding en / of koste (insluitend, maar nie beperk nie) (regskoste) voortspruitend uit u gebruik van hierdie webwerf of u verbreking van die diensbepalings.

Variasie

www.ivfbabble.com sal te alle tye en sonder vooraf kennisgewing die reg hê om die dienste en / of enige bladsy op hierdie webwerf te wysig, te verwyder of te verander.

ongeldigheid

As enige deel van die diensbepalings nie afdwingbaar is nie (insluitend enige bepaling waarin ons ons aanspreeklikheid teenoor u uitsluit), sal die afdwingbaarheid van enige ander deel van die diensbepalings nie beïnvloed word op alle ander klousules wat ten volle van krag is nie. Sover moontlik waar enige klousule / subklousule of deel van 'n klousule / subklousule gesny kan word om die oorblywende gedeelte geldig te maak, word die klousule dienooreenkomstig geïnterpreteer. Alternatiewelik stem u saam dat die klousule reggestel en geïnterpreteer moet word op so 'n wyse dat dit ooreenstem met die oorspronklike betekenis van die klousule / subklousule soos wat die wet toelaat.

Klagtes

Ons gebruik 'n prosedure vir die hantering van klagtes wat ons sal gebruik om geskille op te los wanneer dit die eerste keer opduik. Laat weet ons asseblief as u enige klagtes of kommentaar het.

kwytskelding

As u hierdie voorwaardes oortree en geen stappe doen nie, is ons steeds daarop geregtig om ons regte en remedies te gebruik in enige ander situasie waar u hierdie voorwaardes oortree.

Volle ooreenkoms

Bogenoemde Diensvoorwaardes vorm die volle ooreenkoms van die partye en vervang alle voorafgaande en tydelike ooreenkomste tussen u en www.ivfbabble.com. Enige afstanddoening van enige bepaling van die Diensvoorwaardes is slegs van krag indien dit skriftelik en onderteken is deur 'n Direkteur van www.ivfbabble.com.