IVF babbel

Die Fertility Partnership-bepalings en -voorwaardes vir gratis IVF

Die Vrugbaarheidsvennootskap en IVF Babble: Fietsrybevordering

TERME EN VOORWAARDES

Oor die aanbieder

 1. Die aanbieder is die Vrugbaarheidsvennootskap (maatskappy no. 08765580) wie se geregistreerde kantoor is by Institute of Reproductive Sciences, Oxford Business Park North, Oxford, OX4 2HW.
  1. Elke 1 van die 8 siklusse word deur 'n ander kliniek voorsien:
   1. Boston Place, 20 Boston Place London, NW1 6ER
   2. GCRM: 21 Fifty Pitches Way, Cardonald Business Park, Glasgow, G51 4FD
   3. GCRM-Belfast: Edgewater House, Edgewater Road, Belfast BT3 9JQ
   4. Kweekvrugbaarheid: 25 Business Park, Bostocks Lane, Sandiacre, Nottingham, NG10 5QG
   5. Vrugbaarheid in Oxford: Institute of Reproductive Sciences, Oxford, Oxfordshire, OX4 2HW
   6. Simpel vrugbaarheid: Essex Healthcare Park, West Hanningfield Road, Great Baddow, Chelmsford, CM2 8FR
   7. Thames Valley-vrugbaarheid: Clarion House op die grondvloer, Norreysrylaan, Maidenhead, SL6 4BY
   8. Wessex-vrugbaarheid: The Freya Centre, Anglesea Road 72-74, Southampton, SO15 5QS

Die kompetisie betree

 1. Die kompetisie is oop vir inwoners van die Verenigde Koninkryk, behalwe werknemers van The Fertility Partnership en hul naasbestaandes en almal wat anders verband hou met die organisasie of die beoordeling van die kompetisie.
 2. Deelnemers moet tussen 21 en 42 jaar oud wees en 'n BMI tussen 18 en 30 hê.
 3. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem, gee 'n deelnemer sy / haar ooreenkoms aan om deur hierdie bepalings en voorwaardes gebind te word.
 4. Roete vir inskrywing vir die kompetisie en besonderhede oor die inskrywings is via ivfbabble.com.
 5. Daar is geen inskrywingsgeld en geen aankoop nodig om aan hierdie kompetisie deel te neem.
 6. Slegs een inskrywing word per persoon aanvaar. Meerdere inskrywings van dieselfde persoon sal gediskwalifiseer word.
 7. Die sluitingsdatum vir inskrywings is 25th Julie 2018. Na hierdie datum word geen verdere inskrywings vir die kompetisie toegelaat nie.
 8. Geen inskrywings kan aanvaar word vir inskrywings wat om welke rede nie ontvang is nie.
 9. Deelnemers moet via IVF Babble se webwerf ingaan
 10. Deelnemers moet by die inskrywing spesifiseer watter kliniek hulle wil bywoon. Dit kan nie later verander word nie.

Die prys

 1. Ons bied 8 gratis siklusse van IVF aan:
 2. Ons bied een siklus per kliniek aan, naamlik: Boston Place, GCRM, GCRM-Belfast, Nurture Fertility, Oxford Fertility, Simply Fertility, Thames Valley Fertility en Wessex Fertility.
 3. Elke wenner wen een volledige IVF-siklus.
  1. Dit sluit die volgende in:
   • Aanvanklike konsultasie
   • Bloedtoetse, semenanalise en skanderings
   • Medikasie
   • Eierversameling met verdowing
   • Embryoskoop / Timelapse beelding
   • Blastosist kultuur, soos toepaslik
   • Embrio-oordrag
   • Opvolgskandering, indien swanger
   • Bevriesing van blastosistembrio's van geskikte gehalte en een jaar stoor.
   • Hersien konsultasie
  2. Die siklus sluit nie die volgende in nie:
   • PGD ​​/ POD
   • Skenker gamete (sperm of eiers)
   • surrogasie
  3. As die wenners addisionele dienste wil toevoeg wat klinies geskik is vir hul siklus, kan die wenner daarvoor betaal, benewens hul gratis siklus.
  4. Die siklus sluit nie reis, verblyf of enige ander uitgawes wat aangegaan is in nie.
 4. Die siklus is soos aangedui en geen kontantalternatiewe sal aangebied word nie.
 5. Die pryse is nie oordraagbaar nie.

Die Wenners

 1. Wenners word ewekansig deur IVF Babble gekies in ooreenstemming met hul voorwaardes en voorwaardes. In alle sake is die beslissing van die regter (s) finaal en geen korrespondensie of bespreking sal daaroor gevoer word nie.
 2. Die wenners sal binne 28 dae na die sluitingsdatum telefonies of per pos in kennis gestel word. As daar nie binne 28 dae na kennisgewing met die wenners kontak gemaak kan word nie, behou ons die reg voor om die siklus te onttrek en 'n plaasvervanger te kies.
 3. Die Vrugbaarheidsvennootskap behou die reg voor om 'n bewys van ouderdom van enige wenner aan te vra.
 4. Die behandelingsiklus kan so vinnig plaasvind as wat gereël kan word, maar moet op die laatste binne 6 maande na die aanvanklike aanbod van 'n gratis siklus begin.

Bykomende voorwaardes

 1. Die Vrugbaarheidsvennootskap behou die reg voor om die kompetisie en hierdie bepalings en voorwaardes sonder kennisgewing te kanselleer of te wysig in geval van 'n ramp, oorlog, burgerlike of militêre steuring, optrede van God of enige werklike of verwagte oortreding van enige toepaslike wet of regulasie of enige ander gebeurtenis buite ons beheer. Enige veranderinge aan die kompetisie sal so spoedig moontlik deur die IVF Babble aan die deelnemers in kennis gestel word.
 2. IVF Babble en The Fertility Partnership se besluite ten opsigte van alle sake wat met die kompetisie te make het, is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
 3. Deur aan hierdie kompetisie deel te neem, gee 'n deelnemer sy / haar ooreenkoms aan om deur hierdie bepalings en voorwaardes gebind te word.
 4. Die Engelse reg sal op die kompetisie en reëls beheer word en enige geskille is onderworpe aan die eksklusiewe jurisdiksie van die Engelse howe.
 5. Die wenner stem in tot die gebruik van sy / haar naam en beeld in enige publisiteitsmateriaal, beide aanlyn en gepubliseer, sowel as die inskrywing daarvan. Enige persoonlike inligting rakende die wenner of enige ander deelnemers sal uitsluitlik gebruik word in ooreenstemming met die huidige Britse wetgewing oor databeskerming en sal nie aan 'n derde party bekend gemaak word sonder die voorafverkreë toestemming van die deelnemer nie.

Voeg kommentaar by